ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ ಜೊತೆ ರೇಡಿಯೋ ಸಂಜೆ

ರೇಡಿಯೊ ಸಂಜೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು  


ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ 12ರ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ 

ಕರೆಮಾಡಿ 6️⃣3️⃣6️⃣4️⃣2️⃣0️⃣4️⃣9️⃣4️⃣9️⃣

ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಶುಕ್ರವಾರ, ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ