ಟಿ.ವಿ.ಯಿಂದ ನಟನೆ ಕಲಿತೆ: ರೇಖಾ ರಂಜಿತ್ ಕದ್ರಿ

ವಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯ ಟಿ.ವಿ. ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿತು, ಎಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ರೇಖಾ ರಂಜಿತ್ ಕದ್ರಿ ನುಡಿದರು. 

ಅವರು ಜೂನ್ 14ರಂದು ಬುಧವಾರ  ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್'ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೃದಯರಾಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತಾನಾಡಿದರು.