ಸಾರಂಗ್ ತಂಡದಿಂದ ಜನಧ್ವನಿ, ರೇಡಿಯೋ ನೇಥಲ್ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿಗಳ ಭೇಟಿ

ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ 107.8 FM ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನಧ್ವನಿ 90.8 FM ಹಾಗೂ ಆಲಪ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ರೇಡಿಯೋ ನೇಥಲ್ 107.8 FM ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 5-7ರಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು.

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂತ್ ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನಧ್ವನಿ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿಯು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬಾನುಲಿಯು ದಿನದಲ್ಲಿ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಆದಿವಾಸಿ ಜನರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಜನಧ್ವನಿ ಪ್ರಸಾರಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನಧ್ವನಿ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗರಾಜು ಅವರು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾರಂಗ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.